Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

Innet
10:02
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamyou myou
10:01
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
Innet
09:59
8884 a0c5
Reposted fromtichga tichga viapomoor pomoor
Innet
09:44
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viaeternaljourney eternaljourney
Innet
09:41
5612 ee27 500
Twoje ubrania ochraniają moje ciałko od wszelkiego zła na świecie <3
Reposted frommysoul mysoul viabelieve17 believe17
Innet
09:21
4261 1653
Reposted fromthetemple thetemple
Innet
09:19
Innet
09:18
4475 7c1f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabestbast bestbast
Innet
09:16
6808 8b2c 500
Reposted fromcornymistick cornymistick viaOnlyPurple OnlyPurple
Innet
09:16
Innet
09:16
Reposted fromFlau Flau viaeglerion eglerion

November 09 2018

Innet
01:22
Innet
01:20
8707 0a3d 500
Wilga
Reposted frombeforethepoison beforethepoison
Innet
01:13
A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave
Innet
01:12
0725 edcc 500
Reposted fromimradioactive imradioactive

November 08 2018

Innet
22:32
3507 ecfc 500
Reposted fromteijakool teijakool
Innet
22:19
Reposted fromshakeme shakeme
Innet
22:11
Reposted frombluuu bluuu viavertheer vertheer
Innet
22:10
Reposted frombluuu bluuu
Innet
22:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...